พิมพ์เอกสารชำระเงินค่ารายงานตัวผู้ผ่านการสอบคัดเลือก รอบที่ 2 ภาคปกติ