ตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่ารายงานตัว (กรณีชำระเงินผ่าน 7-11 ระบบจะปรับสถานะในเช้าวันถัดไป )